ประโยชน์ที่ท่านจะได้ หากใช้บริษัทจัดหางาน

บริษัท recruitment
บริษัท recruitment

การหางานในปัจจุบัน หลายคนอาจจะนึกออกวิธีเดียวในการหางาน นั่นก็คือการหาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกรหาตามเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละบริษัท หรือไม่ก็หางานตำแหน่งที่เราต้องการ ตามเว็บหางานทั่วไป หลังจากนั้นส่งใบสมัคร และก็สัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็รอทางบริษัทเขาตอบรับ ว่าเขาจะรับเราเข้าทำงานด้วยหรือไม่ วิธีนี้เป็ฯวิธีการรที่ต้องรอนาน และถ้าเราเลือกสมัครหลายที่ ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการสมัครที่มากขึ้นหลายคนที่มองเห็นปัญหานส่วนนี้ จึงหันมาใช้ บริษัท recruitment เป็นช่องทางในการหางานแทน โดยบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหางาน จะเป็นตัวหลางในการหางานให้กับผู้สมัคร ตามตำแหน่งที่ผู้สมัครต้องการในบริษัท สำหรับการจัดหางานให้กับผู้สมัครนั้น ก็มีทั้งการจ้างที่เป็นพนักงานประจำ แลพนักงานชั่วคราว สำหรับใครที่ไม่เคยใช้บริการบริษัทจัดหางานมาก่อน ลองมาดูว่ามีข้อดีอะไรบ้าง

-สมัครเพียงครั้งเดียว หากเราอยากจะสมัครงานในตำแหน่งที่ตองการหลายบริษัท เราก็ต้องส่งใบสมัคร และส่งเอกสารหลายครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองเวลามาก แต่การใช้บริษัท recruitment เราส่งเอกสารในการสมัครทุกอย่าง เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วเอกสารการสมัครของเรา ก็จะกระจายไปยังบริษัทต่างๆ ที่มีความต้องการพนักงานเอง ช่วยให้ประหยัดเวลากว่าการสมัครเอง

-เพื่อคุณภาพของพนักงาน ทางบริษัทที่มีความต้องการพนักงานเอง ก็จะได้ประโยชน์ด้วย เพราะบริษัท recruitment จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทำงาน ในตำแหน่งนั้นจริงๆเท่านั้น และจะมีการสมัภาพษณ์รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ทำให้ได้พนักงานที่มีความสามารถในแต่ละด้าน ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงๆเท่านั้น

-ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร หลายคนที่ต้องสมัครงานหลายบริษัท และต้องเสียทั้งเวลา และก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่การใช้บริการบริษัทจัดหางาน เราจะสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียวกับทางบริษัทจัดหางานเท่านั้น และส่งเอกสารก็เพียงแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นบริษัทก็จะทำการส่งประวัติของเรา ไปยังบริษัทต้นสังกัด ที่ต้องการพนักงานในตำแหน่งนั้นตอบรับ ทำให้ผู้สมัครไม่ต้องเสียเวลาเดินทางสัมภาษณ์หลายรอบ

ทั้งหมดนี้เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุด ระหว่างการสมัครงานเอง กับการใช้บริษัท recruitment แต่ก่อนที่เราจะเลือกใช้บริษัทจัดหางานบริษัทไหนก็ตาม เราก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ และมีประสบการณ์ในการหางานให้กับผู้สมัครมายาวนานแล้วเท่านั้น

และก็ต้องเป็นบริษัทที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน เพราะถ้าหากจะมีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น ก็ต้องเป็นหลังจากที่งานสำเร็จ นั่นก็คือผู้สมัครได้งานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น สำหำรับคนที่ไม่รู้จักบริษัทจัดหางานดีพอ และมีความต้องการอยกจะใช้ล่ะก็

แนะนำว่าให้หาข้อมูลในอินเตอร์ ว่าคนนิยมเลือกใช้งานบริษัทใดมากที่สุด ที่มั่นใจว่าเราจะได้งานแน่นอน หาเราเลือกบริษัท recruitment นั้นๆ ให้จัดหางานให้ หากเราเลือกได้ดีเลือกถูกต้อง ก็จะเป็นการช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างน้อยก็สะดวกสบายกว่า ประหยัดเวลาในการหางานมากกว่า บางทีอาจจะได้งานในตำแหนงที่ดีกว่า และเงินนเดินที่ดีกว่าที่เราหาเองด้วยซ้ำ

Source :  https://www.reeracoen.co.th/th/services/permanent_recruitment

Views:
343
Article Categories:
Society

Comments are closed.