ISO 9001 คืออะไร อบรม iso 9001 ได้จากที่ไหน สาระน่ารู้ ไม่ควรพลาด

อบรม iso

เมื่อพูดถึง ISO เชื่อว่าหลายคนได้ยินมาบ่อย โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักจะมี ISO เพื่อเป็นเครื่องการันตีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ ISO 9001 วันนี้เราจะมาอธิบายขยายความเกี่ยวกับ ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้คุณมีความรู้ มีความเข้าใจในเบื้องต้น แล้วถ้าต้องการอบรม iso 9001 สามารถอบรมได้จากที่ไหน อย่าพลาด เพราะในบทความนี้ได้รวบรวมคำตอบไว้แล้ว

ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ISO 9001เป็นมาตรฐานสากล จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization) มีประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การรับรองการจัดการคุณภาพ ISO 9001 สามารถช่วยในการ

 • เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
 • ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
 • เพิ่มจำนวนลูกค้าที่เกิดจากความเชื่อมั่น
 • ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
 • แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่ดี
 • มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถสร้างธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 • การทำงานที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียและตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เหตุผลของการอบรม iso 9001

 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม iso ทราบเกี่ยวกับระบบ ISO 9001
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO 9001 : 2015

หลักสูตรการอบรม iso เหมาะกับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ลูกจ้างหรือพนักงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ รูปแบบการอบรม iso 9001 เน้นไปที่การเรียนรู้แบบ Participation โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วม เน้นการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมไปถึงเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำแบบทดสอบ

เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย ภาพรวมของมาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ISO 9001 : 2015 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และกระบวนการที่ทำให้เกิดในผลิตภัณฑ์ / ISO 9001 : 2015

อบรม iso 9001 ได้ง่ายๆ เพราะมีหลายสถาบันรับอบรม iso 9001 ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ ด้วยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีเสถียรภาพ มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงแบบ Full HD เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรม เลือกสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญมาตรฐาน ISO อบรมด้วยหลักสูตรสากลที่มีคุณภาพทั่วโลกให้การยอมรับ

Views:
240
Article Tags:
Article Categories:
LifestyleSociety

Comments are closed.