อยากขายชานมไข่มุก ควรเริ่มจากอะไร

ชา เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมาอันดับ 1 ของโลก รองจากน้ำเปล่า โดยสามารถนำชามาดื่มได้ทั้งเย็นและร้อน อย่างไรก็ตาม การดื่มชา แม้ว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพ แต่สำหรับกระแสการดื่มชาร้อนในประเทศไทยก็ยังคงมีไม่มากนัก ซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสการดื่มชาเย็นหรือชานมไข่มุกที่มีการใส่นมข้นหวาน น้ำตาล […]

Learn more →