ของเล่นเด็ก

อันตรายจากของเล่นเด็กที่มาโดยไม่รู้ตัว

ของเล่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กในแต่ละวัย นอกจากจะให้ความสนุกสำหรับเด็กแล้ว ยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ สำหรับเด็กอีกด้วย การเลือกของเล่นเด็กที่ดี มีคุณภาพเหมาะสม จะช่วยให้เด็กได้รับประโยชน์จากของเล่นได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าหากเลือกไม่ดี ของเล่นเหล่านี้ก็อาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้เช่นกัน อันตรายจากของเล่นเด็ก มีอะไรบ้าง เนื่องจากขอลเล่นสำหรับเด็กนั้นมีการทำขึ้นมาจากวัสดุหลายประเภท […]

Learn more →